Kuljettajaprofiilit

Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen

Päivitetty 7/10/2020

Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen

Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäKuljettajaprofiilit.

Valitkaa Muokkaa profiilia.

Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.

Painakaa ruutua Profiilin nimi.

Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa näppäimistön sulkemiseksi.

Tallentakaa nimenmuutokset painamalla Edellinen tai Sulje.

Nimi on nyt muutettu.

Huomio

Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä tällöin tallenneta.


Oliko tästä apua?