Puheohjaus

Puheääniohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 1/31/2020

Puheääniohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Kuljettaja voi puheohjata tiettyjä mediasoittimen toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.

Puhekäskyt parantavat kuljettajan mukavuutta ja auttavat häntä keskittymään paremmin ajamiseen sekä tie- ja liikenneolosuhteisiin.

Varoitus

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

P5–1507–Speech-overview

Puheohjausjärjestelmän mikrofoni

Puheohjaus tapahtuu dialogilla, jossa käyttäjä sanoo komennot ja saa järjestelmältä verbaalisia vastauksia. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa mikrofonia kuin Bluetooth-yhteydellä yhdistetyt laitteet, ja puheohjausjärjestelmän vastaukset annetaan auton kaiutinten kautta. Tietyissä tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.

Järjestelmäpäivitys

Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi osoitteesta support.volvocars.com.


Oliko tästä apua?