Hinaaminen ja vetäminen

Hinaussilmukka

Päivitetty 7/23/2018

Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla puolella, edessä tai takana.

Hinaussilmukan kiinnitys

Ottakaa esiin lattialuukun alla kuormatilassa oleva hinaussilmukka – se voi tietyissä tapauksissa olla piilossa kynnyksen alla.

Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata eri tavoin:

  • Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
  • Toisessa versiossa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta kolikon tai vastaavan avulla - kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.

Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja laitetaan takaisin paikalleen.

Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.

Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.

Varoitus

Hinausauton takana ei saa olla ketään/mitään, kun autoa vedetään lavalle.

Tärkeää

Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.


Oliko tästä apua?