Hinaaminen ja vetäminen

Vetäminen

Päivitetty 7/23/2018

Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois toisella ajoneuvolla.

Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.

Varoitus

Hinausauton takana ei saa olla ketään/mitään, kun autoa vedetään lavalle.

Tärkeää

Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

Tärkeää

Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.


Oliko tästä apua?