Säilytys ja matkustamo

Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä

Päivitetty 7/23/2018

Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen viereenJos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois. sekä keskikonsolin takaosaan.

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.

Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I.

Varoitus

Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun sitä ei käytetä.

Huomio

Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa poistettuna tai auton ollessa lukittuna, esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.

Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.

Tärkeää

Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.

Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

Huomio

Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytettävä kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä.


Oliko tästä apua?