Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - matkareitti

Päivitetty 7/23/2018

Matkareitti voidaan näyttää yksityiskohtaisesti tai yleiskuvana ja vaihtoehtoisia matkareittejä voidaan valita. Matkareitti on mahdollista tallentaa säilytettäväksi järjestelmän muistissa.

Matkareitti - vältettävä

Tällä toiminnolla kuljettaja voi valita seuraavaksi tulevan osuuden välttämisen reitillä. Toiminto on käytettävissä vain, kun on olemassa vaihtoehtoisia katuja/teitä. Muussa tapauksessa merkinnästä tai sen osista ei välitetä.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiVältä.

Valitkaa haluamanne toimenpide:

Merkitty osuus.

Merkitty osuus.

 • Määritä uusi reitti - järjestelmä laskee toisen matkareitin, jossa on otettu huomioon vältettävä osuus.
 • Pitempi - vältettävää osuutta pidennetään.
 • Lyhyempi - vältettävää osuutta lyhennetään.
 • Poista - merkityt osuudet poistetaan ja matkareitti palautetaan alkuperäiseksi versioksi.

Vaihtoehtoiset matkareitit

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiVaihtoehtoiset reitit määränpäähän.

Valitkaa ehdotettu matkareitti tai Reittityyppi:

 • ECO-liikenne huomioon ottaen - pieni polttoaineenkulutus

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  ensisijaistetaan.
 • Nopea - lyhyt matka-aika ensisijaistetaan.
 • Nopea liikenne huomioon ottaen - lyhyt matka-aika minimaalisella jononmuodostuksella

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  .
 • Lyhyt - lyhin reitti ensisijaistetaan. Reitti voidaan viedä myös pienehköjen teiden kautta.

Matkareittikatsaus

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiReitin yleisnäkymä.

Tiedot reitin välietapeista ja määränpäästä näytetään.

Yksityiskohtaiset matkareittitiedot

Tässä esitetään kohdat, jotka osuus kahden välietapin välillä sisältää - esim. poistumisliittymät ja risteykset.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiReitin tarkat tiedot.

Tiedot reitin välietapeista ja määränpäästä näytetään.

Yksityiskohtainen osaosuus reitillä.

Yksityiskohtainen osaosuus reitillä.

Lähentäminen ja loitontaminen kartalla ja matkareitin askeltaminen:

 • Seuraava - siirtyy seuraavaan osaosuuteen.
 • Edellinen - siirtyy edelliseen osaosuuteen.
 • Lähennä/Loitonna - suurentaa/pienentää ko. osaosuuden karttakuvaa.

Kartta jäljellä olevasta matkareitistä

Tämä toiminto näyttää ajoreitin jäljellä olevan osuuden.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiJäljellä oleva reitti kartalla.

Matkasuunnitelman jäljellä olevasta osasta näytetään karttakuva auton nykyisestä paikasta alkaen.

Lisätietoja toiminnasta ja käytettävissä olevista toiminnoista, ks. Valikot.

Matkareitin tallentaminen

Matkareitin tallentaminen ja säilyttäminen navigointijärjestelmän muistissa.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiTallenna reitti.

Tallennus alkaa. Käynnissä olevan tallennuksen aikana esitetään symboli "REC" näytössä.

Tallennuksen lopettamiseksi painakaa OK/MENU ja valitkaa ReittiLopeta tallennus.

Tallennettu matkareitti säilytetään.

Tallennetut matkareitit voidaan avata valikossa Aseta määränpääTallennettu sijaintiReitit.

Tallennetut tiedostot voidaan viedä/siirtää USB-muistiinKytketään keskikonsolin taempaan säilytyslokeroon. esim. kopioitavaksi toisen auton GPS-navigaattoriin. Lisätietoja, ks. tallennettujen paikkojen tuonti/vienti.


Oliko tästä apua?