Sensus Navigation

Navigointi* - puheohjaus

Päivitetty 7/23/2018

Esimerkkejä navigointijärjestelmän puheohjauksesta.

Puheohjauksen peruskuvaus, ks. kappale puheohjaus.

Seuraavat vuoropuhelut ovat vain esimerkkejä. Järjestelmän vastaukset voivat vaihdella tilanteen mukaan.

Käynnistäkää opastus

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä käynnistää opastuksen ilmoitetun matkasuunnitelman mukaan.

Sanokaa: "Start route guidance".

Järjestelmä vastaa: "Opastus käynnistetään".

Opastuksen keskeyttäminen

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä keskeyttää opastuksen.

Sanokaa: "Cancel route guidance".

Järjestelmä vastaa: "Haluatteko varmasti keskeyttää opastuksen".

Sanokaa: "Kyllä".

Järjestelmä vastaa: "Opastus keskeytetään".

Määränpään asettaminen mielenkiintoisen kohteen (POI) avulla

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä käynnistää opastuksen seuraavalle tankkauspaikalle. Esimerkki toimii myös muille mielenkiintoisille kohteille, kuten esimerkiksi hotellille tai ravintolalle.

Sanokaa: "Seuraava tankkauspaikka.".

Järjestelmä vastaa: "Valitkaa rivinumero tai sanokaa seuraava sivu.".

Sanokaa sen rivin numero, jolla haluttu tankkauspaikka lukee (esim. rivi 5): "5".

Järjestelmä vastaa: "Numero 5 hyväksytty. Haluatteko ilmoittaa näytetyn määränpään välietapiksi?".

Sanokaa: "Kyllä".

Järjestelmä vastaa: "Välietappi 5 on ilmoitettu. Haluatteko käynnistää opastuksen?".

Sanokaa: "Kyllä".

Reitti lasketaan ja opastus käynnistyy.

Lisää käskyjä

Lisää navigointijärjestelmän puheohjauksen käskyjä löytyy painamalla MY CAR -normaalinäkymässä OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetPuhekäskyjen luetteloNavigointikäskyt.


Oliko tästä apua?