Sensus Navigation

Sensus Navigation*

Päivitetty 7/23/2018

Sensus Navigation -järjestelmän peruskuvaus ja katsaus.

Navigointijärjestelmä laskee matkareitin, matka-ajan ja etäisyyden valittuun määränpäähän. Järjestelmä opastaa ja antaa tietoa mm. risteyksistä. Jos suunnitellulta reitiltä poistutaan matkan aikana, järjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

Navigointijärjestelmää voidaan käyttää, vaikka määränpäätä ei ole valittu.

Järjestelmä toimitetaan perusasetuksilla, mutta käynnistyy viimeksi käytetyillä asetuksilla.

Volvon Sensus Navigation käyttää referenssijärjestelmää WGS84, joka määrittää sijainnin pituus- ja leveysasteina.

Hyvä tietää

Navigointijärjestelmä antaa tieinformaatiota, joka johtaa valittuun määränpäähän. Kaikki suositeltu opastus ei kuitenkaan ole aina luotettavaa, koska voi syntyä tilanteita, jotka ovat navigointijärjestelmän kapasiteetin ja arvostelukyvyn ulkopuolella, kuten esim. nopeat säänmuutokset.

Varoitus

Huomioitavaa:

  • Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen.
  • Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten.
  • Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

Katsaus järjestelmään

Ohjauspyörän painikesarja valikoiden käyttöä, äänenvoimakkuuden säätöä ja puheohjausta varten.
Näyttö esittää kartat ja antaa yksityiskohtaista tietoa reittivalinnoista, etäisyyksistä, valikoista jne.
Keskikonsolin ohjauspaneeli navigointijärjestelmän aktivointia, valikoiden käyttöä ja äänenvoimakkuuden säätöä varten.
USB-liitäntä.
Puheohjausmikrofoni.

Navigointijärjestelmän ääni tulee etukaiuttimista.

Kaukosäädintä * voidaan käyttää kaikkiin navigointijärjestelmän toimintoihin. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Karttakatsaus

Esimerkkejä karttakuvista nykyisestä sijaintipaikasta. Matkasuunnitelma, risteyskartta ja vieritystila ovat joitakin näkymistä, joita näyttö voi näyttää. HUOM! Kuvat ovat kaaviomaisia - yksityiskohdat voivat vaihdella ohjelmistoversion ja markkina-alueen mukaan.

Esimerkkejä karttakuvista nykyisestä sijaintipaikasta. Matkasuunnitelma, risteyskartta ja vieritystila ovat joitakin näkymistä, joita näyttö voi näyttää. HUOM! Kuvat ovat kaaviomaisia - yksityiskohdat voivat vaihdella ohjelmistoversion ja markkina-alueen mukaan.

Se, miltä näyttö näyttää, riippuu maantieteellisestä sijainnista ja järjestelmään tehdyistä asetuksista, esim. kartan mittakaavasta, näytettäväksi valituista POI-kohteista jne.

Näytössä esiintyvien tekstien, kilpien ja symbolien selostus, ks. Navigointi - teksti ja symbolit näytössä.

Matkasuunnitelman laatimisen yhteydessä voidaan laskea kolme matkareittivaihtoehtoa, ks. Navigointi - matkareittivaihtoehdot.
Yksityiskohtainen risteyskartta - näytön vasemmanpuoleinen osa esittää yksityiskohtaisen suurennoksen seuraavasta risteyksestä. Tilannetta täydennetään aina puheilmoituksella, ks. Navigointi - matkareittivaihtoehdot.
Määrätyn alueen välttäminen, ks. Navigointi - matkareittivaihtoehdot.
Vieritystila, ks. Navigointi - käsittely.

Oliko tästä apua?