Hätäpalvelut

Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen

Päivitetty 7/23/2018

Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.

  1. Painakaa ON CALL-painiketta vähintään 2 sekuntia.
  2. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.

Oliko tästä apua?