Etuistuin

Etuistuimen ristiselän tuen* säätö

Päivitetty 11/9/2020

Etuistuimen ristiselän tuen* säätö

Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn sivulla olevilla säätimillä.

P5-1507-Multifunction front seat

Monitoimisäädin, nelisuuntaisella ristiseläntuella* varustetuissa autoissa.

P5-1817-Multifunktion front seat - 2 way lumbar

Säädin kahteen suuntaan säätyvällä ristiseläntuella* varustetuissa autoissa.

Ristiselän tukea säädetään monitoimisäätimellä autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, tai pyöreällä painikkeella autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*. Säädin on sijoitettu istuimen istuinosan sivulle. Valitusta varustelutasosta riippuen ristiseläntukea voidaan säätää eteen-/taaksepäin tai ylös-/alaspäin (nelisuuntainen ristiseläntuki) tai vain eteen-/taaksepäin (kaksisuuntainen ristiseläntuki).

Ristiseläntuen säätäminen nelisuuntaisella ristiseläntuella varustetussa autossa

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.

Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.

  • Painakaa pyöreää painiketta ylös /alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
  • Lisätkää ristiselän tukea painamalla painikkeen etuosaa .
  • Vähentäkää ristiselän tukea painamalla painikkeen takaosaa .

Ristiseläntuen säätäminen kaksisuuntaisella ristiseläntuella varustetussa autossa

P5-1817-Multifunction front seat-functions - 2 way lumbar

Lisätkää ristiselän tukea painamalla pyöreän painikkeen etuosaa .

Vähentäkää ristiselän tukea painamalla pyöreän painikkeen takaosaa .


Oliko tästä apua?