Etuistuin

Manuaalinen etuistuin

Päivitetty 11/9/2020

Manuaalinen etuistuin

Istumismukavuuden parantamiseksi auton etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia.

P5-1646-Front seat manuel adjustment
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa* pumppaamalla ylös/alas.

Koskee vain kuljettajan istuinta.

Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.

Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä säätöpyörää.

Varoitus

Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.


Oliko tästä apua?