Etuistuin

Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta*

Päivitetty 11/9/2020

Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta*

Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.

Toiminnon aktivointi

Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:

P5-1507-Gentleman function - symbol

Painakaa painiketta Säädä matkustajan istuin aktivoimiseksi

Matkustajan istuimen säätö

10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.

Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimessa olevilla säätimillä:

P5-1507-Front seat gentleman function
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.

Oliko tästä apua?