Pakokaasujen puhdistus

Pakokaasujen puhdistus AdBlue®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

-nesteen avulla

Päivitetty 11/9/2020

Pakokaasujen puhdistus AdBlue®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

-nesteen avulla

AdBlue on lisäaine, jota käytetään SCRSelective Catalytic Reduction-järjestelmässä dieselmoottorin haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi.

SCR-järjestelmässä AdBlue ja pakokaasujen typpioksidit muunnetaan typeksi ja vesihöyryksi, jolloin haitallisten typpioksidien päästöt vähenevät huomattavasti.

AdBlue

AdBlue on väritön neste, jossa on 32,5 % ureaaCO(NH2)2 deionisoidussa vedessä ja joka on valmistettu standardin ISO 22241 mukaisesti. Se on kehitetty erityisesti dieselmoottorien SCR-puhdistustekniikkaa varten.

AdBlue-nesteellä on autossa oma säiliönsä, joka täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella olevan erillisen täyttöputken kautta. Kulutus riippuu ajotavasta, ulkolämpötilasta ja järjestelmän käyntilämpötilasta.

Edellytykset ajamiselle käytettäessä AdBlue-nestettä

AdBlue-säiliössä on aina oltava oikeanlaatuista AdBlue-nestettä, jotta auto voi käynnistyä. SCR-järjestelmä on hyvin herkkä epäpuhtauksille.

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen säiliön tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.

Tärkeää

AdBlue-nestettä tarvitaan, jotta SCR-järjestelmä toimii ja pakokaasupäästöjä koskevat lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. AdBlue-syöttöjärjestelmän muuttaminen tai peukalointi siten, että AdBlue-reagenssia ei käytetä lainsäädännön vaatimusten täyttymisen sitä edellyttäessä, on laitonta. Tällainen peukalointi saattaa olla rikos, josta saattaa aiheutua oikeudellisia toimenpiteitä.

AdBlue-säiliön ollessa tyhjä autoa ei saa käyttää, koska se ei enää täytä pakokaasupäästöjä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Siksi autossa on varoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa, kun AdBlue-säiliö on täytettävä. Kun taso AdBlue-säiliössä on alhainen, näytetään AdBluen lisäämistarpeesta kertovia varoituksia.


Oliko tästä apua?