Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattinen nopeudenrajoitin

Päivitetty 11/9/2020

Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattinen nopeudenrajoitin (ASLAutomatic Speed Limiter) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden mukaiseksi.

Automaattisen nopeudenrajoittimen symboli

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Merkkisymboli (tallennetun nopeuden vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä, joista jokaisella on eri merkitys:

Merkkisymbolin väri

Merkitys

Vihreänkeltainen

Automaattinen nopeudenrajoitin on aktiivinen

Harmaa

Automaattinen nopeudenrajoitin on asetettu valmiustilaan

Oranssi

Automaattinen nopeudenrajoitin on tilapäisessä valmiustilassa – esimerkiksi koska jotain liikennemerkkiä ei voitu lukea.

Nopeustiedot liikennemerkeistä

Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation (RSIRoad Sign Information) nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista sovittamista varten.

Liikennemerkkitiedot perustuvat niihin nopeutta rajoittaviin liikennemerkkeihin, jotka auto ohittaa, sekä karttatietoihin. Ensisijalla ovat ohitettavat fyysiset kilvet, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi tietöiden kohdalla.

Jos liikennemerkkitietoja ei voida tulkita eikä kuljettajan tukijärjestelmälle antaa nopeustietoja, automaattinen nopeudenrajoitin asetetaan automaattisesti valmiustilaan ja siirrytään käyttämään tavallista nopeudenrajoitinta. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.

Automaattinen nopeudenrajoitin aktivoituu uudelleen, kun liikennemerkkitietoja voidaan taas tulkita ja nopeustietoja antaa.

Varoitus

Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI) voi silti ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.

Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssitaso

Automaattinen nopeudenrajoitin voidaan asettaa eri toleranssitasoille. Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.

Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi 75 km/h (47 mph).

Toleranssia noudatetaan, kunnes auto ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.

Huomio

Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?