City Safety

City Safety -toiminnon rajoitukset

Päivitetty 11/9/2020

City Safety -toiminnon rajoitukset

Toiminnon City SafetyToiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Ympäristö

Matala kohde

Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.

Liukkaus

Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat jarrut ja vakautuksenhallinta ESCElectronic Stability Control on rakennettu antamaan mahdollisimman hyvä jarruvoima ja säilyttämään suuntavakaus.

Vastavalo

Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen.

Lämpö

Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.

Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä

Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.

Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä myöhään tai ei ollenkaan.

Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo, että kamera- tai tutkayksikkö on tukkeutunut, se tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.

Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.

Tärkeää

Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa tehdä vain korjaamossa – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Kuljettajan puuttuminen asiaan

Peruutus

Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.

Pieni nopeus

City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.

Aktiivinen kuljettaja

Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.

Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.

Tärkeitä varoituksia

Varoitus

Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä.

 • Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.

Varoitus

 • Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä olevia jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla tavalla.
 • Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
 • Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon nopeus on alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten eläinten kohdalla nopeuden alennus on alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus ja jarrutus suurikokoisten eläinten takia on vähemmän tehokasta.
 • Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista sekä suurikokoisista eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
 • Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
 • Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä kameraan perustuvia toimintoja.
 • Kameran anturin alueella olevat esineet, lumi, jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea sen kokonaan tai aiheuttaa toiminnon virheellisen vasteen.

Varoitus

 • City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
 • Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain törmäysvaaran ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
 • Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
 • City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.

Huomio

Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.

Markkina-aluerajoitus

City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetukset-valikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.

Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:

 • AsetuksetMy CarIntelliSafe

Oliko tästä apua?