City Safety

City Safety

Päivitetty 11/9/2020

City Safety

City SafetyToiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. voi varoittaa kuljettajaa valo- ja äänimerkein sekä jarrupulsseilla ja auttaa häntä huomaamaan jalankulkijat, polkupyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot.

P5-1617-v54x - City Safety, audio-visual warning and radar sensor

Katsaus toimintaan

Äänimerkki törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä

Toiminto voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa, jolloin muutokset edellä olevassa liikenteessä ja tarkkaamattomuus voivat johtaa törmäykseen. City Safety aktivoi tällöin lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja auto pysähtyy normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.

Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.

City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa. Toiminto on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi. Automaattinen jarrutus tapahtuu vasta törmäysvaroituksen jälkeen tai sen yhteydessä.

Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?