Connected Safety

Connected Safety:n aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 11/9/2020

Connected Safety:n aktivointi ja deaktivointi

Jotta Connected Safety voi jakaa tietoa tieolosuhteista muiden ajoneuvojen kanssa, toiminnon on oltava aktivoitu. Jos tietojen jakamista ei haluta, toiminto voidaan poistaa käytöstä.

P5-1617-Connected Safety symbol On/Off

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • Syttynyt painike – toiminto on aktivoitu.
  • Sammunut painike – toiminto on deaktivoitu.

Aktivoinnin yhteydessä kuljettajan on hyväksyttävä näytössä esitetyt erityiset ehdot, ennen kuin yhteys internetiinInternet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia. voidaan muodostaa. Kuljettajan on esimerkiksi hyväksyttävä tietojen lähettäminen autosta kuljettajan matkapuhelinta käyttäen.

Internet-yhteyden puuttuessa oma auto kertoo kuljettajalle edelleen havaitsemastaan liukkaasta tienpinnasta. Jotta Connected Safety toimii täydellisesti, oman auton on oltava yhdistettynä internetiin.


Oliko tästä apua?