Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

Elektroninen vakautuksen säätö

Päivitetty 11/9/2020

Elektroninen vakautuksen säätö

Elektroninen vakautuksen säätö (ESCElectronic Stability Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli, kun järjestelmä puuttuu tilanteeseen.

Järjestelmän jarruttaessa voi kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.

Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:

  • Ajonvakautusjärjestelmä

    Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.

  • Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
  • Moottorijarrutuksen ohjaus
  • Perävaunun vakautusjärjestelmä
  • Roll Stability Control

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ajonvakautusjärjestelmä

Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.

Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.

Luistonesto- ja vetovoimatoiminto

Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän vetovoimaa.

Toiminto voi myös estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.

Moottorijarrutuksen ohjaus

Moottorijarrutuksen ohjaus (EDCEngine Drag Control) voi estää tahattoman pyörien lukkiutumisen, esim. moottorijarrutuksessa liukkaalla pinnalla. Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.

Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSATrailer Stability Assist) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään.

Huomio

Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.

Roll Stability Control

Tämä toiminto vähentää kaatumisen ja ympäripyörähdyksen vaaraa esim. rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä sivuluisuun. Järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa, auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.

Varoitus

Normaalin ajotavan yhteydessä järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.


Oliko tästä apua?