Etäisyysvaroitus

Varoitus vakionopeudensäätimen toiminnoilta törmäyksen uhatessa

Päivitetty 11/9/2020

Varoitus vakionopeudensäätimen toiminnoilta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

P5-1617-v54x - City Safety, audio-visual warning and radar sensor

Törmäysvaroituksen ääni ja symboli

Äänimerkki törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera ja tutkayksiköllä

Mukautuva nopeudensäädin ja Pilot Assist käyttävät n. 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen välttämättömyydestä.

Varoitus

Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.

P5-1507-Head Up Display, collision warning

Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla

Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

Huomio

Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan eteenpäin.


Oliko tästä apua?