Kamera- ja tutkayksikkö

Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset

Päivitetty 11/9/2020

Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset

Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksiköiden käyttämiä toimintoja. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:

Yhteisiä rajoituksia kameran ja tutkan toiminnassa

Yksikkö tukossa

Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä kameraan ja tutkaan perustuvia toimintoja. Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.

Korkeat lämpötilat

Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kamera ja tutka saattavat kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, yksiköt käynnistyvät uudelleen automaattisesti.

Vaurioitunut tuulilasi

Kun kamera tai tutka on sijoitettu tuulilasiin, on noudatettava seuraavia ohjeita:

 • Jos yksikön eteen tulee halkeama, naarmu tai kiveniskemä, joka on kooltaan n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 tuumaa) tai suurempi, on otettava yhteyttä korjaamoon

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  tuulilasin vaihdattamista varten.
 • Volvo suosittelee, että yksikön edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen sijaan on koko tuulilasi vaihdettava.
 • Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä korjaamoon

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
 • Vaihdon yhteydessä on asennettava saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
 • Tuulilasin vaihdon yhteydessä kamera- ja tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Huomio

Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja/tai tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua. Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.

Tutkaa koskevia muita rajoituksia

Auton nopeus

Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo heikkenee huomattavasti, jos kyseisen ajoneuvon ajonopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta.

Rajoittunut näkökenttä

Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision

Tutkayksikön näkökenttä

Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen, joka ajaa oman autonne ja edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä, voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita muun ajoneuvon kuin mitä otaksutaan tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.

Matalat perävaunut

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing

Matala perävaunu tutkan katvealueella

Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -järjestelmän ollessa aktivoitu.

Kameraa koskevia muita rajoituksia

Alentunut näkyvyys

Kameroilla on samanlaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.

Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.

Polkupyöränpidin tai muu auton taakse asennettu varuste voi olla kameran näkyvyyden esteenä.

Pysäköintiapukameraa* koskevia muita rajoituksia

Sokeat sektorit

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.

Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.

Varoitus

Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä, suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja este voi siksi jäädä huomaamatta, ennen kuin auto on hyvin lähellä estettä.

Valaistusolosuhteet

Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.


Oliko tästä apua?