Kamera- ja tutkayksikkö

Kamera- ja tutkayksikön symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 11/9/2020

Kamera- ja tutkayksikön symbolit ja ilmoitukset

Tässä on esimerkkejä joistakin kameraa ja tutkaa koskevista ilmoituksista ja symboleista, joita voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Tunnistin peittynyt

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Jos kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin anturi Anturi tukossa, katso käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja, pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä auton edessä, ja auton kamera- ja tutkapohjaiset toiminnot voivat häiriintyä.

Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:

Syy

Toimenpide

Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai lumen peittämä.

Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.

Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.

Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.

Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.

Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.

Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.

Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Voimakas vastavalo

Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.

Viallinen kamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Jos kamerasektori on musta ja sisältää tämän symbolin, kamera ei toimi.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera

Esimerkki näytöstä, kun auton vasen kamera ei toimi.

Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran symbolia:

  • avoin ovi
  • avoin takaluukku
  • autoa vasten käännetty ulkopeili.

Takapysäköintikamera

Varoitus

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun tämä symboli näytetään perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.

Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.


Oliko tästä apua?