Tutki ohjekirjaasi

XC60
2021 Late

Kuljettajan tuki

7 Tulokset

Kuljettajan tukijärjestelmä

Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti tai passiivisesti eri tilanteissa.

Kuljettajan tukijärjestelmien turvallisuuden tarkastus käynnistyksen yhteydessä

Kun käynnistätte auton sen jälkeen, kun se on ollut kokonaan sammutettuna, kuljettajan näytössä näkyy auton kuljettajan tukijärjestelmien turvallisuustarkastus. Tarkastus näyttää auton kuljettajan tukijärjestelmät ja sen, ovatko ne toimintavalmiita.

Varoitukset kuljettajan eri tukijärjestelmiltä

Jos havaitsette autonne käytöksessä yllättäviä piirteitä, syynä saattaa olla auton jonkin turvallisuustoiminnon aktivoituminen.

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen voidakseen antaa kuljettajalle paremman ajotuntuman. Moottoriteillä ohjaus on vakaampi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt ja vaatii vähemmän ponnistelua.

Ajotilat käytettäessä ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon

Kuljettaja voi valita eri ajotiloja sitä varten, miten kuljettajan tuen tulee säilyttää ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon.

IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta

IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu useista järjestelmistä* ja sen tavoitteena on tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.

Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen

Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen vaikutuksia.