Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaation* antama varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta

Päivitetty 11/9/2020

Liikennemerkki-informaation* antama varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta

Liikennemerkki-informaatiojärjestelmässä on osatoimintoja (RSIRoad Sign Information), jotka voivat varoittaa kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittyessä tai tiellä olevista nopeuskameroista.

P5-XC90H-1519-Road Sign Information, speed camera information in driver display

Varoitus nopeusrajoituksesta

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Nopeusvaroitus annetaan siten, että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboliLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tässä näytetään vain eräs esimerkki. vilkkuu tilapäisesti, kun nopeusraja ylitetään.

Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.

Nopeusvaroitus varoittaa kuljettajaa, kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai tallennettu enimmäisnopeus ylittyy. Varoitus toistetaan kerran n. 1 minuutin kuluttua samalla nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna ajonopeutta.

Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä, mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta auton saavuttua alueelle, jossa on eri nopeusrajoitus.

Huomio

Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan saada, toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus on oltava aktivoitu ja osatoiminnon Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus annetaan tällöin, jos auton nopeus ylittää sen nopeuden, jonka liikennemerkkitieto näyttää kuljettajan näytössä.

Nopeuskameravaroitus

P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

Jos autossa on liikennemerkki-informaatio ja karttatiedotSensus Navigation, järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössäTiedot nopeuskameroista navigointikartalla eivät ole saatavissa kaikilla markkinoilla/alueilla..

Jos auto ylittää havaitun nopeusrajoituksen ja nopeusvaroitustoiminto on aktivoituna, nopeuskameran lähestyessä annetaan nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa nopeuskameroista.

Huomio

Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta ja ylitetystä nopeusrajoituksesta, vaikka toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on kytketty pois päältä.


Oliko tästä apua?