Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoitin

Päivitetty 11/9/2020

Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoitinta (SLSpeed Limiter) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.

Tilapäinen kiihdytys

Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti ohittaa myös painamalla kaasupoljin pohjaan, ilman että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan – esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.

Menetelkää näin:

Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun haluttu nopeus on saavutettu.

Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja siksi kuljettajan näytön symboli palaa.

Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.

Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.

Mäkiset tiet

Jyrkissä mäissä voi nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön ja tallennettu enimmäisnopeus voidaan ylittää.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?