Ohitusavustin

Ohitusavustin*

Päivitetty 11/9/2020

Ohitusavustin*

Ohitusavustin voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa. Toimintoa voidaan käyttää mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa.

Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja antaa merkin edessä olevasta ohituksesta suuntavilkullaVain vasen vilkku vasemmalle vasemmalta ohjattavassa autossa ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa., järjestelmä voi auttaa kiihdyttämällä autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.

Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi, kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.

Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.

Varoitus

Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto kiihdyttää hetkellisesti.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?