Tutki ohjekirjaasi

XC60
2021 Late

Pilot Assist

10 Tulokset

Automaattinen jarrutus vakionopeussäätimen toiminnoilla

Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa liikenteessä ja auton seistessä paikallaan. Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Vakionopeussäätimen toiminnoille tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto vakionopeussäätimen toiminnoissa

Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

Pilot Assist *

Pilot Assist * voi auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä ja pitämään yllä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Mukautuvan nopeudensäätimen ja Pilot Assist* -toiminnon näyttäminen näytössä

Seuraavassa kuvaesimerkissä näytetään, miten mukautuva nopeudensäädin (ACC* .

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa varten*

Joukko Pilot Assist* -toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voi näkyä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Pilot Assist* -toiminnon valmiustila

Pilot Assist* voidaan deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua automaattisesti tai kuljettajan toimenpiteen johdosta.

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist * ja etäisyysvaroitus *noudattavat.

Pilot Assist* -toiminnon ja kaista-avustimen välinen ero

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton omalla kaistalla ja ylläpitämään oikeaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon. Kaista-avustin* on toiminto, joka voi samaan tapaan auttaa tietyissä tilanteissa vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan.

Varoitus vakionopeudensäätimen toiminnoilta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.