Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukamera*

Päivitetty 11/9/2020

Pysäköintiapukamera*

Pysäköintiapukamera (PACPark Assist Camera) voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan autolla ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet kameran kuvassa ja keskinäytön grafiikassa.

P5+6-1817 - Park Assist Camera, rear view with lines

Esimerkki kameranäkymästä.

Lähennä

Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.

– zoomaus lähemmäs/kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki kamerat
PAS

Park Assist System

– aktivoi/deaktivoi pysäköintiavustimen tunnistimet
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*

Ei saatavana kaikkiin malleihin ja kaikilla markkina-alueilla.

apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert -toiminnon

Pysäköintikamera on tukitoiminto, joka aktivoidaan automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai manuaalisesti keskinäytön kautta.

Varoitus

  • Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita.
  • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
  • Muistakaa, että auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin aikana.
  • Esine/este voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?