Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukameran aktivointi

Päivitetty 11/9/2020

Pysäköintiapukameran aktivointi

Pysäköintiapukamera (PACPark Assist Camera) aktivoituu automaattisesti, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.

Kameranäkymä peruutettaessa

Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy 360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli viimeksi käytetty kameranäkymä, muutoin näytetään takanäkymä.

Kameranäkymä aktivoitaessa kamera käsin

P5-1917-Park Assist Camera button

Aktivoikaa pysäköintikamera tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella. Näytössä näytetään tämän jälkeen ensisijaisesti viimeksi käytetty kameranäkymä. Jokaisen moottorin käynnistyksen jälkeen aiemmin näytetty sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä ja aiemmin näytetty zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.

  • Syttynyt painike – toiminto on aktivoitu.
  • Sammunut painike – toiminto on deaktivoitu.

Kameran automaattinen poistaminen käytöstä

Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h (16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen 22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen, että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h (31 mph).

Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa 15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.


Oliko tästä apua?