Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukameroiden sijainti ja kuvausalue*

Päivitetty 11/9/2020

Pysäköintiapukameroiden sijainti ja kuvausalue*

Pysäköintiapukamerat (PAC)Park Assist Camera voivat näyttää kukin oman kameranäkymänsä, takaa, edestä, vasemmalta tai oikealta. Voitte saada myös yhdistetyn 360°-näkymän, jossa näkyvät kaikki puolet.

360°:n näkymä*

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Esimerkki pysäköintikameroiden "näkökentästä" ja keskimääräisestä peittoalueesta.

Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on. 360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen kukin kameranäkymä. Ottakaa kamerasymbolit esiin painamalla näyttöä ja valitkaa haluttu näkymä.

P5+6-1746 - Park Assist Camera, camera active

Aktiivinen kamera osoitetaan kamerasymbolilla keskinäytön autosymbolin päällä.

Jos autossa on myös Pysäköintiapujärjestelmä*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.

Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai käsivalintaisesti.

Taaksepäin

P5-1507-Park Assist Camera, rear view camera

Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.

Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.

Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi – tämä on normaalia.

Eteenpäin

P5-1507-Park Assist Camera, location of forward parking camera

Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.

Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden sivuille ollessa rajoitettu, esimerkiksi ajettaessa ulos autotallista. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään 25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera sammuu.

Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h (14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.

Sivut

P5-1507-Park Assist Camera, side camera on door mirror

Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.

Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.


Oliko tästä apua?