Pysäköintitutka

Pysäköintitutka*

Päivitetty 11/9/2020

Pysäköintitutka*

Pysäköintitutka-toiminto (PASPark Assist System) käyttää antureita auttamaan kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä keskinäytön grafiikkaan.

P5-1507-Park Assist, warning screen view

Esimerkki näyttönäkymästä estevyöhykkeiden ja anturisektorien kanssa.

Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaittujen esteiden välillä.

Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee. Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.

Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen välisen etäisyyden lyhentyessä.

Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.

Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä paikallaan.

Jos etäisyys auton takana tai edessä olevaan esteeseen on enintään noin 30 cm (1 jalka), äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivinen tunnistinkenttä näkyy täytettynä.

Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on enintään n. 25 cm (0,8 jalkaa), ääni on voimakkaasti sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri vaihtuu ORANSSISTA PUNAISEKSI.

Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin [>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös pysäköintitutkan asetuksissa.

Huomio

Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan vain kohteista, jotka ovat suoraan auton ajoreitillä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?