Kuormaus

Kuormaussuosituksia

Päivitetty 11/9/2020

Kuormaussuosituksia

Autoa kuormattaessa on tärkeää olla tietoinen useista seikoista.

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.

Varoitus

Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.

Kuorma-/tavaratilan lastaaminen

Muistakaa kuormatessanne seuraavat seikat:

  • Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
  • Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.
  • Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
  • Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.

Varoitus

Irrallinen esine, joka painaa20 kg (44 naulaa), voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km:n/h (30 mph) nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1000 kg:aa (2200 naulaa).

Varoitus

Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.

Varoitus

Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain pehmeällä.

Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.

Kuorma-/tavaratilan suurentaminen

Tavara-/kuormatilan suurentamiseksi ja lastaamisen helpottamiseksi takaistuimen selkänoja voidaan kaataa alas. Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas.

Läpilastausluukku takaistuimella voidaan kääntää alas pitkiä kuormia kuljetettaessa.

Auton takaosan tasonsäätö*

Auton takaosaa voidaan laskea/nostaa kuorma-/tavaratilan asettamiseksi paremmalle työskentelykorkeudelle tai perävaunun vetokoukkuun kytkemisen/irrottamisen helpottamiseksi*.

Tasonsäätö tehdään takana oikealla puolella kuorma-/tavaratilan sivupaneelissa olevalla säätimellä.

P5-1717-XC60-levelling switches in trunk

Auton takaosan nostamisen/laskemisen säädin.

Säädin muodostuu kahdesta painikkeesta - toinen painike laskee ja toinen nostaa auton takaosaa. Nostamista tai laskemista varten pitää ko. painiketta pitää painettuna, kunnes takaosa on saavuttanut halutun tason.

Auton takaosaa ei voi nostaa normaalia korkeammalle tasolle.

Ajettaessa takaosan korkeus palautuu normaalille tasolle.

Huomio

Takaosan korkeutta ei ole mahdollista säätää, kun yksi tai useampi ovista tai konepelti on auki. Tämä ei koske takaluukkua.

Varoitus

Tarkkailkaa, ettei ihmisiä, eläimiä tai esineitä ole auton alla laskemisen yhteydessä. Tämä voisi aiheuttaa hengenvaaran sekä vaurioittaa autoa tai esineitä.


Oliko tästä apua?