Suojaverkko, suojaritilä ja näkösuoja

Näkösuojan käyttäminen*

Päivitetty 11/9/2020

Näkösuojan käyttäminen*

Näkösuojalle on kaksi uloskäännettyä asentoa - toinen täyspeittävä sekä kuormausasento, jolloin se on vain osittain käännettynä sisään, jotta on helpompi ulottua pitemmällä kuormatilaan.

Täyspeittävä asento

P5-1717-XC60-Load cover full expansion

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos ääriasentoon.

Kiinnittäkää kiinnitystapit tavaratilan takapilarien koloihin.

Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.

P5-1717-XC60-Load cover overview

Näkösuoja täyspeittävässä asennossa.

P5-1717-XC60-Load cover tailboard

Takaluukun sisäpuolelle asennettu taempi peitelevy täydentää näkösuojaa.

Tärkeää

Älkää laittako mitään esineitä näkösuojan päälle.

Kuormausasento

Täyspeittävästä asennosta:

P5-1717-XC60-Load cover half expansion

Painakaa näkösuojan kahvaosaa kevyesti ylöspäin.

Suoja nousee ylös, kunnes se pysähtyy kuormausasentoon.

Täyspeittävään asentoon palaaminen kuormausasennosta:

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja alas ääriasentoon. Toimenpidettä voi helpottaa vääntämällä kahvaa hieman ylös niin, että kiinnitystapit ohittavat pysäyttimen.

Vapauttakaa kahva, jotta kiinnitystapit kiinnittyvät.

Suoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.

Tärkeää

Kuormausasennossa oleva näkösuoja voi huonontaa näkyvyyttä taaksepäin. Pitäkää näkösuoja ajon aikana joko vedettynä täyspeittävään asentoon tai rullattuna kokonaan sisään.

Kääntäminen sisään

Täyspeittävästä asennosta:

Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että näkösuojan kiinnitystapit vapautuvat urista ja vapauttakaa.

Kuormausasennosta:

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos uriin - vetäkää täyspeittävään asentoon. Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että kiinnitystapit vapautuvat urista ja vapauttakaa.

Siirtäkää suojaa kiinnitystappeineen takaisin sivupaneelien päälle, kunnes se pysähtyy sisäänkäännettyyn asentoon.


Oliko tästä apua?