Volvo On Call -palvelut

Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla

Päivitetty 11/9/2020

Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla

Painakaa SOS-painiketta ottaaksenne hätätilanteessa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen tai hälytyskeskukseen.

Volvo On Call Palvelukeskus

Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat markkina-alueen mukaan.

Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä manuaalisesti painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia. Auto soittaa Volvo On Call -palvelukeskukseen ja muun muassa auton sijainnin sisältävä ilmoitus lähetetään.

  1. Volvo On Call -palvelukeskus yrittää avata puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja selvittää hätätilanteen laajuuden ja avuntarpeen.
  2. Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

Virallisen hätänumeron priorisointi

Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat markkina-alueen mukaan.

Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.

Hälytyskeskus

Koskee markkina-alueita, joilla Volvo On Call -palvelukeskus ei ole tarjolla.

Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa hälytyskeskukseen voidaan ottaa yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.

  1. Hälytyskeskus yrittää avata puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja selvittää hätätilanteen laajuuden ja avuntarpeen.
  2. Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).

Huomio

SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.

Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihinSaatavilla olevat palvelut vaihtelevat markkina-alueesta riippuen., mukaan lukien tiepalvelu.

Hälytysnumero

Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.

ON CALL- ja SOS-painikkeet voidaan deaktivoida, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä:

Painakaa painiketta Asetukset.

Painakaa painiketta ViestintäVolvo On Call.

Valitkaa SOS/On Call -painikkeen lukitus deaktivoidaksenne.


Oliko tästä apua?