Ilmanjako

Matkustamon ilmanjako

Päivitetty 7/23/2018

Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen kautta matkustamoon.

AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.

Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa.

Tuuletussuuttimet kojelaudassa

Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa

Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.

Tuuletussuuttimet ovipilareissa

Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa

Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.

Jos suuttimet suunnataan matkustamoon, saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä olotila takaistuimelle.

Huomio

Muistakaa, että pienet lapset voivat olla herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.

Ilmanjako

Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle

Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks. seuraava kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko. osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa.

Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.

Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.


Oliko tästä apua?