Mittarit ja hallintalaitteet

Kompassi*

Päivitetty 7/23/2018

Taustapeilissä on näyttö, joka näyttää, mihin kompassisuuntaan auton keula osoittaa.

Käsittely

Kompassilla varustettu taustapeili.

Kompassilla varustettu taustapeili.

Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö, joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).

Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto käynnistetään tai kun avainasento II on aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin alasivulla olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.

Kalibrointi

Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää suunnat oikein.

Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.

          

Tehkää kalibrointi seuraavasti:

Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.

Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

Huomio

Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.

Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.

Magneettiset vyöhykkeet.

Magneettiset vyöhykkeet.

Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.

Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C, tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.

Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.

Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot * : Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta.

Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.


Oliko tästä apua?