Alkolukko

Alkolukko* – teksti-ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla.

Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, mittaristo voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä, myös seuraavaa:

Näyttöteksti

Sisältö/toimenpide

Alkolukko Uudelleenkäynnistys mahdollinen

Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman uutta koetta.

Alkolukko Tarvitsee huollon

Ottakaa yhteys korjaamoonValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan..

Alkolukko Signaalia ei saatu

Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai tehkää uusi puhalluskoe.

Alkolukko Yritä uudelleen

Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.

Alkolukko Puhalla pidempään

Puhallus liian lyhyt - puhaltakaa kauemmin.

Alkolukko Puhalla pehmeämmin

Puhallus liian voimakas - puhaltakaa heikommin.

Alkolukko Puhalla voimakkaammin

Puhallus liian heikko - puhaltakaa voimakkaammin.

Alkolukon esilämmitys Odota

Lämmitys ei valmis - odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.


Oliko tästä apua?