Ilmanjako

Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi

Päivitetty 7/23/2018

Ilman uudelleenkierrätys sulkee huonon ilman, pakokaasut jne. matkustamon ulkopuolelle, koska autoon ei imetä lainkaan ilmaa ulkopuolelta.

Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.

Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.

Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.

Painakaa Sisäkierto.

Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Tärkeää

Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden sisäpinnoille muodostuu huurua.

Huomio

Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.

Ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivointi/deaktivointi

On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa Ilmastointi.

Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.


Oliko tästä apua?