Ilmanjako

Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi

Päivitetty 7/23/2018

Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.

Pääilmastoinnin aktivointi/deaktivointi

Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.

Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.

Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.

Painakaa AC.

Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Sulkekaa sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä toimii optimaalisesti.

Huomio

Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun puhaltimen säädin on asennossa Off.

Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivointi/aktivoinnin poisto*

Ilmastointipainike välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.

Ilmastointipainike välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.

Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.

Valitkaa välilehti Takailmastointi.

Painakaa 3. rivin ilmastointi.

Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Kolmannen istuinrivin ilmastointilaitetta ei voi aktivoida, jos pääilmastointilaite on deaktivoitu tai toisen istuinrivin ilmastointi* on deaktivoitu.

Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi moottorin käynnistyksen yhteydessä*

On mahdollista (4-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä*) asettaa, pitääkö kolmannen istuinrivin ilmastoinnin olla aktivoituna/deaktivoituna käynnistettäessä moottori.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa Ilmastointi.

Valitkaa 3. rivin ilmastointi moottorin käynnistyessä kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi moottorin käynnistyksen yhteydessä.


Oliko tästä apua?