Tutki ohjekirjaasi

XC90
2016

Kytketty auto

15 Tulokset

Datansiirto auton ja korjaamon välillä

Varatun korjaamokäynnin aika Volvon korjaamolla voi lyhentyä, jos vianetsintädata siirretään jo, kun auto on jätetty korjaamolle. Mukavimmin siirto tapahtuu, jos vaihtoehto Yhdistä automaattisesti, kun saavun valitaan keskinäytön asetusnäkymästä.

Huollon ja korjauksen varaaminen

Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely suoraan yhdistetyssä autossanne. Tiedot käsitellään sovelluksessa Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.

Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja asennuksen poistaminen

Ladatkaa uusia sovelluksia, pitäkää olemassa olevat sovellukset päivitettyinä tai poistakaa sovelluksia.

Järjestelmäpäivitykset

Järjestelmäpäivitykset koskevat auton osia, joilla on tekemistä yhdistetyn auton ja infotainment-järjestelmän kanssa. Jos järjestelmäohjelmistojen päivityksiä on saatavissa, voidaan päivitykset tehdä kaikki yhdellä kertaa tai yksi kerrallaan.

video

Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito

Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä, erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.

Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä

Kun auto on yhdistetty, Internet-yhteys voidaan jakaa siten, että muut yksiköt voivat käyttää Internet-yhteyttä.*

Sovellukset

Sovellukset ovat ohjelmia, joita käytetään ohjaamaan auton tiettyjä toimintoja.

Automodeemin asetukset*

Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi kautta.

video

Volvo ID

Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman Volvo-palveluita* verkossa.

Auton kytkeminen

Kytkekää auto puhelimella toiminnon Bluetooth, Wi-Fi tai USB-tuloliitäntään yhdistetyn johtimen, tahi auton sisäänrakennetun modeemin* kautta.

Bluetooth-asetukset

Bluetooth-yhdistetyn puhelimen asetukset.

Puuttuva tai huono yhteys

Vaikuttavat tekijät verkossa.

video

Kytketty auto

Kytketty auto antaa mahdollisuuden esim. käyttää sovellusten kautta nettiradiota ja musiikkipalveluja ja yhteyttä jälleenmyyjään autossa ja ohjelmiston lataamista.

Wi-Fi-verkon poistaminen

Käyttämättömän verkon poistaminen.

Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus

Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.