Asetukset ja kuljettajaprofiilit

Asetusnäkymä

Päivitetty 7/23/2018

Keskinäytön asetusnäkymässä käsitellään auton monien toimintojen asetuksia ja tietoja.

Avaaminen/sulkeminen ja navigointi asetusnäkymässä

Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.

Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.

Vetäkää välilehteä alaspäin keskinäytön yläreunasta päänäkymän avaamiseksi.

Painakaa Asetukset asetusnäkymän avaamiseksi.

Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja navigoikaa alakategorioihin ja asetuksiin painamalla uudelleen.

Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin asetusnäkymässä.

Painakaa Sulje asetusnäkymän sulkemiseksi.

Asetuksen muuttaminen

Alakategoria asetusnäkymässä eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.

Alakategoria asetusnäkymässä eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.

Painakaa kategorioita ja alakategorioita navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.

Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Eri tyyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin (ks. seuraavasta taulukosta selostus ko. tyypistä).

Muutokset tallentuvat välittömästi.

Asetusten tyypit

Asetuksia on useita eri tyyppejä:

Asetustyyppi

Selostus

Liipaisutoiminto

Käynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä, esim. laitteen yhdistämiseksi Bluetooth-toiminnolla.

Radiopainike

Valitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne radiopainiketta, esim. valitaksenne järjestelmän kielen.

Monivalintapainike

Valitkaa taso jollekin painamalla haluamaanne painikkeen osaa, esim. valitaksenne City Safety -toiminnon herkkyystason.

Ruksausruutu

Valitkaa toiminnon aktivointi/deaktivointi painamalla ruutua sen ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen.

Liukusäädin

Valitkaa taso jotain varten jakson sisällä painamalla ja vetämällä säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.

Informaation näyttäminen

Ei varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.


Oliko tästä apua?