Symbolit ja ilmoitukset

Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja keskinäytössä

Päivitetty 7/23/2018

Ilmoituksia kuljettajan näytössä ja keskinäytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytön näkymissä.

Kuljettajan näyttö

Ilmoitus kuljettajan näytössä8-tuumaisella kuljettajan näytöllä. ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.

Ilmoitus kuljettajan näytössä

8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.

ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.

Ilmoitus kuljettajan näytössä12-tuumaisella kuljettajan näytöllä. ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.

Ilmoitus kuljettajan näytössä

12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.

ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.

Vasen/oikea
Vahvistakaa

Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.

Uuden ilmoituksen käsittely

Painikkeilla varustetut ilmoitukset:

Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa (1).

Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta (2).

Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.

Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:

Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2) tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.

Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila -sovellukseen keskinäytössä.

Keskinäyttö

Ilmoitus keskinäytössä.

Ilmoitus keskinäytössä.

Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.

Uuden ilmoituksen käsittely

Painikkeilla varustetut ilmoitukset:

Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää tilakentästä.

Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:

Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää tilakentästä.

Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.


Oliko tästä apua?