Tutki ohjekirjaasi

XC90
2016

Valaistussäädin

15 Tulokset

Vilkkujen käyttö

Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin vipua siirretään.

Takasumuvalo

Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.

Aktiiviset kaarrevalot

Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED* varustetuissa autoissa on aktiiviset kaarrevalot.

Turvavalaistus

Turvavalaistus käsittää positiovalot, ulkokahvojen valot*, rekisterikilven valon, sisäkattovalaistuksen ja lattiavalaistuksen.

Seisonta-/positiovalot

Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.

Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*

Sumuvalonheittimillä on kaarrevalot, jotka valaisevat vinosti sivulle.

Matkustamovalaistus

Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan katossa etu- ja takaistuimen/-istuinten* yläpuolella olevien säätimien painikkeilla.

Huomiovalot

Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa , tai sekä auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai moottorin käynnissä, huomiovalot palavat. Asento on voimassa vain päivänvalossa. Muussa tapauksessa palavat sen sijaan lähivalot.

Valonheittimien valokuvion sovittaminen

Jos auto on varustettu LED-valonheittimillä ja toimintoa Automaattiset kaukovalot käytetään, pitää valokuvio asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja päinvastoin.

Lähivalot

Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa ja auton sähköjärjestelmä jännitetilassa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.

Jarruvalot

Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.

video

Valokatkaisimet

Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun valokatkaisimilla aktivoidaan ulkoinen valaistus. Kojelaudan valokatkaisimella säädetään valojen korkeussuuntausta* ja sisätilan valaistuksen voimakkuutta.

Varoitusvilkut

Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun tämä toiminto on aktivoitu.

Paluuvalaistuksen kesto

Saattovalaistus käsittää lähivalot, positiovalot, ulkokahvojen valot*, rekisterikilven valon, sisäkattovalaistuksen ja lattiavalaistuksen.

Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi

Kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivulla. Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.