Keskinäyttö

Keskinäytön asetusten muuttaminen

Päivitetty 7/23/2018

Keskinäyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan. Keskinäytön asetuksia voidaan muuttaa äänen ja teeman osalta. Näyttö voidaan sulkea, jotta se ei häiritse ajon aikana.

Näytön sulkeminen ja aktivoiminen uudelleen

Keskinäytön kotipainike.

Keskinäytön kotipainike.

Keskinäytön sulkemisen seurauksena näyttö himmenee, jotta se ei häiritsisi ajon aikana. Ilmastointirivi jää näkyviin, sovellukset ja muut näyttöön liitetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.

Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.

Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka näytetään edelleen. Kaikki toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, äänentoisto, opastus* ja sovellukset. Tässä tilassa on hyvä puhdistaa näyttö mukana tulevalla puhdistusliinalla, ks. osaa "Keskinäytön puhdistaminen".

Näytön uudelleenaktivointi - painakaa lyhyesti kotipainiketta.

Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.

Huomio

Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä esitetään kehotus tehdä toimenpide.

Huomio

Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.

Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen/muuttaminen keskinäytöstä

Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta/sulkea se:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta ÄäniJärjestelmän äänitasot.

Vetäkää kohdan Näytön kosketus säätimestä, äänen sulkemiseksi/voimakkuuden muuttamiseksi painakaa näyttöä ja Näppäimistön kosketus äänen sulkemiseksi/voimakkuuden muuttamiseksi painakaa näytön näppäimistöä. Vetäkää säädin halutun äänitason kohdalle.

Näytön ulkonäön muuttaminen

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarNäytötTeemat.

Valitkaa tämän jälkeen teema, esim. Minimalistic tai Chrome Rings.

Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää esimerkiksi auringonvalon ollessa voimakasta.

Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.


Oliko tästä apua?