Keskinäyttö

Keskinäytön näppäimistön käyttö

Päivitetty 7/23/2018

Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä näytölle.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.

Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.

Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.

Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.

Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai pinyin-sanoja

Tämä koskee japanilaista, kiinalaista tai taiwanilaista näppäimistöä.

. Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjaimien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Riippuen siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään, painike toimii eri tavoin - joko syöttämään @, .com tai luomaan uuden rivin.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen sana automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta , joka numerotilassa esitetään painikkeen asemesta, jotta päästään takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. UK. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Painakaa saadaksenne esiin luettelon kielistä ja painakaa käytettävää kieltä. Useamman kielen lisääminen näppäimistöön - ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Näppäimistön kielten muuttaminen".
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Painakaa lyhyesti poistaaksenne merkin kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin poistamiseksi jne.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin. Lukekaa lisää otsikon "Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin näyttöön" alta.

Painakaa vahvistuspainiketta näppäimistön päällä (ei näy kuvassa) vahvistaaksenne tekstinsyötön, joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.

Näppäimistön kielten muuttaminen

Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.

Kielten lisääminen/poistaminen asetuksissa

Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäNäppäimistöasettelut.

Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.

Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä.

Jos mitään kieliä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistö säilyttää saman kielen kuin auton järjestelmän kieli, ks. osaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".

Vaihtaminen eri kielten välillä näppäimistössä

Kun kieli on valittu kohdassa Asetukset käytetään näppäimistön painiketta (osoitettu numerolla 7 edellä olevassa kuvassa) vaihtamiseen eri kielten välillä.

Kielen muuttaminen näppäimistössä:

Painakaa ja pitäkää painike painettuna (ks. edellä olevaa kuvaa).

Luettelo tulee näkyviin.

Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.

Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.

Kirjaimen tai merkin versiot

Kirjaimen/merkin version syöttämiseksi, esim.éè:

Painakaa ja pitäkää kirjain/merkki painettuna.

Kirjaimen/merkin mahdollisten versioiden ruutu näytetään.

Painakaa haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei valita, syötetään alkuperäinen kirjain/merkki.

Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin näyttöön

Alue kirjainten/merkkien syöttöä varten.
Tekstikenttä, johon kirjaimet/merkit tulevat sitä mukaa, kun niitä piirretään näyttöön.
Ehdotuksia kirjaimiksi/merkeiksi. Luetteloa voi vierittää.
Välilyönti.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa lyhyesti poistaaksenne kirjaimen/merkin kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan kirjaimen/merkin poistamiseksi jne.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön näppäimistöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.

Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin

Kirjoittakaa merkki/kirjain käsin kirjoitettavien kirjainten alueelle (1).

Joukko ehdotuksia merkeistä tai kirjaimista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.

Syöttäkää merkki/kirjain odottamalla lyhyt hetki.

Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki - painakaa haluamaanne merkkiä/kirjainta luettelossa.

Käsin syötetyn merkin/kirjaimen poistaminen/muuttaminen

Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).

Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).

Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:

  • Painakaa luettelossa (3) kirjainta, jota oikeastaan tarkoitetaan.
  • Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
  • Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta vasemmalle

    Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.

    kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
  • Ruksin painaminen tekstikentässä (2) poistaa kaiken syötetyn tekstin.

Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on kirjoitettu käsin

Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttäänArabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana..

Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään

Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.

.


Oliko tästä apua?