Keskinäyttö

Navigointi keskinäytön näkymissä

Päivitetty 7/23/2018

Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.

Video thumbnail

Kotinäkymä

Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.

Sovellus/autotoiminto, joka valitaan sovellus-/toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy Media-osanäkymässä.

Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi käytetystä sovelluksesta/autotoiminnosta, jolla ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen osanäkymän kanssa.

Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko. sovelluksesta.

Huomio

Käytettäessä autoa ensimmäisen kerran tietyt kotinäkymän osanäkymät ovat ilman sisältöä.

Huomio

Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.

Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta

Media-osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila.

Media-osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila.

Osanäkymän laajentaminen:

Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun osanäkymä laajennetaan, työntyy kotinäkymän neljäs osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut kaksi minimoidaan ja esitetään vain tietty informaatio.

Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.

Laajennetun osanäkymän sulkeminen:

Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri tavalla:

  • Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
  • Painakaa toista osanäkymää (tällöin se vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
  • Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta keskinäytön alla.

Osanäkymän avaaminen/sulkeminen kokonäyttötilassa

Ylimääräinen osanäkymä ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa on vielä enemmän informaatiota ja enemmän asetusmahdollisuuksia.

Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.

Avatkaa sovellus laajennetussa tilassa kokonäytössä - painakaa symbolia.

Painakaa symboli palataksenne laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.

Keskinäytön kotipainike.

Keskinäytön kotipainike.

On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän vakionäkymään täyskuvatilasta - painakaa kaksi kertaa kotipainiketta.

Tilakenttä

Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko taustatoimintoja käynnissä.

Päänäkymä

Päänäkymä alasvedettynä.

Päänäkymä alasvedettynä.

Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.

Päänäkymässä annetaan pääsy seuraaviin:

  • Asetukset
  • Käyttöopas
  • Auton tallennetut ilmoitukset.

Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta tai painakaa päänäkymän alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi käyttää.

Huomio

Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.

Päänäkymään siirtyminen sovelluksesta

Vetäkää päänäkymä alas, kun sovellus on käynnissä, esim. FM-radio:

  • Painakaa FM-radion asetukset - asetukset, joilla on tekemistä FM-radion kanssa, näytetään.
  • Painakaa FM-radion käyttöohje – artikkeli, joka liittyy FM-radioon, avataan.

Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa. Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan, eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin tai asetuksiin.

Ilmastointinäkymä

Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen asetus.

Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän ilmastointiasetuksia.

Painakaa symbolia ilmastointinäkymän sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen näkymään.

Lisätietoja ilmastoinnin säätimistä, ks. osaa "Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä".

Sovellusnäkymä

Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.

Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.

Pyyhkäiskää oikealta vasemmalleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien teksti-ilmoitusten määrän valinnalle Viestit.

Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim. Media.

Sovellusten määrästä riippuen voidaan sovellusnäkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.

Sovelluksen siirtäminen:

Painakaa sovellusta ja pitäkää painettuna.

Sovellus tulee hieman läpinäkyväksi ja suuremmaksi, kun se voidaan siirtää.

Vetäkää sovellus haluamaanne paikkaan.

Huomio

Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.

Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli tai painamalla kotipainiketta.

Toimintonäkymä

Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.

Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.

Pyyhkäiskää vasemmalta oikealleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä. Täältä aktivoidaan/deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid* ja Pysäköinti- avustin*.

Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.

Erona sovellutusnäkymään, siellä sovellus avataan painalluksella, toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa. Ks. osaa "Toimintonäkymä autotoimintojen painikkeineen".

Kuten sovellusnäkymässä, on toimintopainikkeita mahdollista siirtää ja asettaa ne haluttuun järjestykseen. Ks. aiemman otsikon "Sovellusnäkymä" alta.


Oliko tästä apua?