Lämmitin

Lisälämmitin*

Päivitetty 7/23/2018

Lisälämmitin auttaa matkustamoa ja moottoria saavuttamaan oikean lämpötilan ajon aikana.

Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.

Huomio

Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin normaalia.

Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.

Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.

Huomio

Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää käyttää.

Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste on riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.

Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi/deaktivointi

On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa Ilmastointi.

Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Huomio

Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä.


Oliko tästä apua?