Suosituksia ajettaessa

Taloudellinen ajo

Päivitetty 7/23/2018

Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.

 • Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
 • Vapaakytkintoiminnon Eco Coast

  Katsokaa kappale "ECO-ajotila".

  käyttö - moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pidempien osuuksien rullaamiseen.
 • Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella

  Koskee ajamista käsinvaihdolla.

  , kunkin liikennetilanteen ja tien mukaan - pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta.
 • Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
 • Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta - ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
 • Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen jälkeen - kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
 • Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
 • Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
 • Poistakaa tarpeettomat esineet autosta - mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
 • Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
 • Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
 • Välttäkää ajoa ikkunat auki.

Varoitus

Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjaus- ja jarrutehostimen.


Oliko tästä apua?