Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

City Safety

11 Tulokset

City Safety risteävässä liikenteessä

City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa, jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.

Tutkayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.

City Safety -toiminnon ilmoitukset.

Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten

City Safety on aina aktivoituna, mutta toiminnolle voidaan valita varoitusetäisyys.

City Safety -toiminnon rajoitukset

Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

City Safety väistöliikkeen ollessa estetty

City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.

Esteen ilmaiseminen City Safety™ -järjestelmällä

City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.

Kamerayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.

City Safety

City Safety varoittaa kuljettajaa visuaalisilla, tuntuvilla ja kuuluvilla signaaleilla eteen tulevista jalankulkijoista, pyöräilijöistä, suurikokoisista eläimistä ja autoista - auto jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei itse reagoi tilanteeseen riittävän ajoissa.

Tutkayksikön rajoitukset

Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.

Kamerayksikön rajoitukset

Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.