Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

Pilot Assist

13 Tulokset

Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist*

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) tai Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys

Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.

Tutkayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.

Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

Pilot Assist*

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*

Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa varten*

Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi uudelleen

Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Kamerayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.

Tutkayksikön rajoitukset

Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.

Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnolla

Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihto- ja jarrutustoiminto.

Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Kamerayksikön rajoitukset

Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.