Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

Sopeutuva vakionopeussäädin

14 Tulokset

Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist*

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) tai Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys*

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.

Tutkayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.

Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen avulla

Mukautuvalla nopeudensäätimellä (Adaptive Cruise Control - ACC ) on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihto- ja jarrutustoiminto.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive Cruise ControlACC) -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACC), kuljettaja voi vaihtaa Nopeudensäätimen (CC) ja ACC:n välillä.

Mukautuva nopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi/uudelleenaktivointi

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Mukautuvan nopeudensäätimen* rajoitukset

Mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive Cruise Control - ACC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Kamerayksikkö

Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.

Tutkayksikön rajoitukset

Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.

Mukautuvan nopeudensäätimen* aikaetäisyyden asettaminen

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden käsittely

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Kamerayksikön rajoitukset

Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.